• Enkel montering
• Høg kvalitet
• Med eller utan oksygenering

• Aukar lagerkapasiteten
• Enkel montering og lang levetid
• Reduserer vassmengda i gjødsla

PLANY FVB
Ferskvassbasseng

Rask og miljøvenleg
behandling av AGD

PLANY-kvalitet sidan 1964

Presenningsprodukt
til marin og maritim sektor

PLANY Lusefilter

Filter for direkte
oppsamling av
luseavfall i prosessvatn.

PLANY Flytedekke

Sikrar lagerkapasiteten
for husdyrgjødsla

PLANY Rulleport

Spesialutvikla for
offshorefarty

Norgestare

Spesialutvikla
for rognkjekse

Nye telt til lysstyring

Med ventilasjon
og ny konstruksjon