Delevegg

Plany delevegg blir mye brukt i landbasert oppdrett for å kunne lysstyre fisken. Vi bruker da lystett duk, denne er hvit på en side, grå på den andre og har en sort kjerne i midten.

Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, porter, bjelker eller tekniske installasjoner.

Veggen festes i tak med klemlist, skinner eller wire og kroker. Til gulv tilpasses det med nedlodding eller klemlist.

Vi leverer også delevegger til alle typer industribygg.

Vår løsning har høy kvalitet og er også et kostnadseffektivt alternativt.

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.