Delevegg

Plany delevegg blir mye brukt i landbasert oppdrett for å kunne lysstyre fisken. Vi bruker da lystett duk, denne er hvit på en side, grå på den andre og har en sort kjerne i midten. Delevegg bukes også til andre formål som støydemping og inndeling av rom.

Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, porter, bjelker eller tekniske installasjoner.

Veggen festes i tak med klemlist, skinner eller wire og kroker. Til gulv tilpasses det med nedlodding eller klemlist. Vi leverer også motoriserte løsninger.

Vi leverer også delevegger til alle typer industribygg.

Vår løsning har høy kvalitet og er også et kostnadseffektivt alternativt.