Delevegg

DELEVEGG

FLEKSIBEL ROMDELER

  • Enkel å tilpasse
  • Standard eller lystett duk
  • Kostnadseffektivt alternativ
  • Lang levetid

Plany Delevegg benyttes i ulike typer industrilokaler. Veggen blir levert med standard eller lystett PVC-duk. Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, porter, bjelker og tekniske installasjoner. 

Til tak og vegger festes duken med klemlist eller wire og kroker. Mot gulv tilpasser man med nedlodding eller klemlist. Våre montører har lang erfaring i montering og tilpassing og finner den beste løsningen for deg.

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.