Hvileskjul for leppefisk

  • Hjem
  • >
  • Hvileskjul for leppefisk

Plany hvileskjul for leppefisk er sertifisert i hht. NS 9415: 2009.

For at rensefisken skal trives i merden trenger de en plass å hvile. Plany hvileskjul for leppefisk er satt sammen av remser med «kinatare». Denne taren gir leppefisken et fint miljø å oppholde
seg i.

Vår standard løsning er panel, men vi kan også levere enkle remser. Skjulet er enkelt å sette ut og dra opp. Tilbakemeldinger fra våre kunder er at våre skjul trenger sjeldnere vask en andre skjul. Skjulene rengjøres ved at de løftes ut av sjøen og tørkes med
jevne mellomrom. Hvileskjulene kan også vaskes.

Plany hvileskjul blir satt sammen til ett panel. Standard mål er 6m bred og 5, 8 eller 10m dyp. Skjulene leveres med blåser for å gi oppdrift. Skjulet har nedlodding slik det står stabilt i sjøen,

  • enkle å sette ut og ta opp
  • norskprodusert, lavt miljøavtrykk
  • enkle å rengjøre
  • høy kvalitet