Ledeskjul

Ledeskjul for rensefisk hjelper rensefisken å finne vegen fra bunnen av nota og opp til hvileskjulet.

Rensefisk som går mot bunnen av nota kan få problem med å finne vegen tilbake til hvileskjulet. 

Ledeskjul er en remse som viser veg, den leveres i standard størrelse 10m lengde, vi kan også levere andre lengder.

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.