Om oss

Plany AS

Vi skaper lønnsomme løsninger

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Lokalisering og kapasitet

Hovedkontoret vårt ligger i Gursken i Sande kommune, og dermed godt plassert i forhold til viktige kunder og samarbeidspartnere i den maritime klyngen på Sunnmøre.
Vi er også godt etablert som leverandør til de internasjonale markedene. Plany AS har i dag utstyr og areal til å håndtere betydelige leveranser av tekniske tekstiler. Vi har også reparasjon og serviceavdeling.

Kvalitet, miljø og hms

Plany AS leverer tekniske tekstiler til bruk i akvakultur, landbruk og industri. Vi leverer våre produkt og tjenester til nasjonale og internasjonale kunder.
Miljø er viktig for oss og vi jobber aktivt med å forebygge og redusere ressursbruk, utslipp og avfall gjennom risikobasert styring. Vi bidrar også ved å levere høy kvalitets produkter med lang levetid. Vi er opptatt av å velge de beste løsningene for miljøet ved innkjøp av produkter til vår produksjon. Plany AS er sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

KVALITET, HMS OG MILJØ

Plany skal skape lønnsome løsninger gjennom design av produkt og system, tjenester og produksjon av høy kvalitet. Våre kunder skal oppleve at vi er til å stole på og at vi innfrir deres krav.

ANTIKORRUPSJON

Plany AS driv si verksemd etter forsvarlege, etiske og sunne forretningsprinsipp og overheld alle lover og reglar når det gjeld antikorrupsjon.