Akvakultur sjø

Ferskvannsbasseng

Desinfeksjonspresenning

Behandlingspresenning

Hvileskjul for rognkjeks

Hvileskjul for leppefisk

Hvileskjul for rognkjeks og leppefisk

Ledeskjul

Skyggeduk for hvileskjul

Luseskjørt

Is-skjørt

Algeskjørt

Manetskjørt

Filter for lusetelling

Lusefilter for båt og industri

Oxyshield

Service og reparasjon

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.