Flytedekke

Effektiv tildekking av utendørs gjødsellager. Flytedekket beskytter gjødsellageret mot nedbør, slik at du får kontroll på lagringskapasiteten. 

EFFEKTIV TILDEKKING AV GJØDSELLAGER

 • Øker lagerkapasiteten
  • Løser problemet med vann i gjødsla
  • Enkel montering og lang levetid

Flytedekket beskytter gjødsellageret ditt mot nedbør, slik at du kan ha kontroll på lagringskapasiteten din helt frem til neste gjødselkjøring. 

PLANY Flytedekke har nå blitt enda bedre, det tåler håndtering, store krefter og et tøft miljø. Flyteringen er av polyetylen (PE) og presenningsduken er av en kraftig kvalitet, godkjendt for bruk i gjødsellager. 

Montering tar typisk 1-2 dager

Alle komponentene er prefabrikkerte og kommer til kunden med en godt illustrert brukarmanual. Flyteringen sveises sammen før montering, og flytedekket blir løfta på plass med kran.

Enkelt pumpesystem

Ferskvannet blir pumpa ut ved hjelp av en dykkpumpe med nivåbryter. Dykkpumpa er montert på en slede, slik at den lett kan flyttes rundt på flytedekket.

Røring av gjødsla

Plany leverer løftebukker med håndvinsj til montering direkte på kumkanten. Med dette systemet løfter du flytedekket fra overflata før røringa starter.

Størrelse 

Vi skreddersyr de fleste størrelser mellom 13 meter og 28 meter på selve flytedekket. 

Vår anbefaling er at flytedekket dekker 75% av toppflaten på gjødsellageret ditt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

 • Flytering av polyetylen-rør (PPE) 315 mm, 12 mm gods
  • Presenning av PVC-belagt polyester, 1150 g/kvm, sertifisert for bruk i gjødsellager
  • Rustfrie karabinkroker og sjakkel festa til industriband rundt flyteringen
  • 2 stk innfesting av presenning til ring pr 50 cm
  • Løftebukker av galvanisert stål med handvinsj
  • Dykkpumpe montert på slede
Referanser:
PER GUNNAR HJØRUNGDAL, HAREID "Flytedekke frå Plany har løyst problemet med lagerkapasitet for gjødsla vår"
HARALD MORK, AVERØY "Vi brukar flytedekke frå Plany, og er godt nøgd med resultatet"