Oxyshield

Forebygger påslag av lakselus og optimaliserer produksjonsmiljøet gjennom tilføring av rent oksygen.

OxyshieldTM  forebygger påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som tilføring av oksygen ivaretar et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

Luseskjørt er det beste enkelttiltaket for å hindre påslag av lus. Ulempen med bruk av luseskjørt er redusert oksygennivå i merden. Vi løser dette ved å kombinere luseskjørt og tilsetting av rent oksygen fra Linde.

  • Økt tilvekst
  • Lavere produksjonskostnad
  • Optimalt oksygennivå
  • Kortere produksjonstid i sjø
  • Færre avlusninger
  • Lavere dødelighet

For mer informasjon www.oxyshield.no