Oxyshield

Forebygger påslag av lakselus og optimaliserer produksjonsmiljøet gjennom tilføring av rent oksygen.

OxyshieldTM  forebygger påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som tilføring av oksygen ivaretare et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

Luseskjørt er det beste enkelttiltaket for å hindre påslag av lus. Ulempen med bruk av luseskjørt er redusert oksygennivå i merden. Vi løser dette ved å kombinere luseskjørt og tilsetting av rent oksygen fra Linde.

  • Økt tilvekst
  • Lavere produksjonskostnad
  • Optimalt oksygennivå
  • Kortere produksjonstid i sjø
  • Færre avlusninger
  • Lavere dødelighet

 

 

For mer informasjon www.oxyshield.no

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.