Skyggeduk for hvileskjul

Skyggeduk for hvileskjul

Skyggeduken legges over hvileskjulene. Den lager skygge slik at laksen føler seg trygg, stopper opp og står stille slik rensefisken får utført jobben sin.

Skyggeduken leveres i standard størrelse 5m bred og 10m lang. Duken er av sort PVC, det er flyt på sidene og i midten for oppdrift. Det er splitt i duken hver 1m som gjør at fisken detter tilbake i sjøen hvis den skulle hoppe opp på duken.

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra dere.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Kontakt

Plany AS © 2021. All rights reserved.