Delevegg

PLANY Delevegg blir brukt i ulike typer industrilokale. Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, porter, bjelker og tekniske installasjoner.

FLEKSIBEL ROMDELER

  • Enkel å tilpasse
    • Standard eller lystett duk
    • Kostnadseffektivt alternativ
    • Lang levetid

PLANY Delevegg blir brukt i ulike typer industrilokale. Veggen blir levert med standard eller lystett PVC-duk på 700 eller 900 g. Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, porter, bjelker og tekniske installasjoner. Mot golv tilpasser man med nedlodding eller klemlist. Til tak og vegger fester man med klemlist eller wire og kroker. Enkel oppdeling med maljer og wire.

Smart og kostnadseffektivt alternativ.

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.