Kvalitet, hms og miljø

PLANY AS er sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

KVALITET

Plany skal skape lønnsome løsninger gjennom design av produkt og system, tjenester og produksjon av høy kvalitet. Våre kunder skal oppleve at vi er til å stole på og at vi innfrir deres krav.

For å lykkes i vårt kvalitetsarbeid skal vi:

  • Ha kunden i fokus
  • Ha en aktiv dialog med kunde
  • Levere til avtlt tid, kvalitet og pris
  • Fokusere på kontinuerelig forbedring og videreutvikling av produkt, prosesser og tjenester gjennom god kommunikasjon, riktig kompetanse og tydelig, effektive prosesser og klare ansvarsområder.
  • Operere i henhold til gjeldende lover og regler

MILJØ

Vi skal arbeide kontinuerelig for å redusere miljøpåvikning og øke miljøprestasjon i alle ledd i verdikjeden. Dette skal vi gjøre ved å forebygge og redusere ressursbruk, utslipp og avfall gjennom risikobasert styring. Ved å holde oss oppdatert på nye og mer miljøvennlige løsninger, skal vi tlby våre kunder mer miljøvennlige alternativ.

For å lykkes i vårt miljøarbeid skal vi:

  • Ha tydelige miljømål basert på miljøaspektanalyse
  • Dyrke miljøbevissthet og kompetanse i egen organisasjon
  • Kommunisere vår miljøprestasjon internt og eksternt
  • Bruke framtidsrettet og miljøvennlig teknologi i vår produksjonsprosesser
  • Tilfredsstille eksterne og lovpålagte og interne miljøkrav

HMS

I vår bedrift skal vi sammen skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi sakl beskytte bedriften sine bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkt, system og tjenester skal ikke skade brukeren. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Vi skal bruke internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre driftsikkerhet og lønnsomhet på arbeidsplassen.

Vi kommuniserer vår politikk til interesseparter ved behov eller forespørsel.