Service og reparasjon

 • Hjem
 • >
 • Service og reparasjon

Vi setter pris på et godt og nært samarbeid med deg som kunde. Vi er ofte ute på oppdrag på merdene og på akvakultur anleggene på land. Vår erfaring og kompetanse gir deg som kunde en ekstra trygghet.

Vi utfører gjerne reparasjoner og justeringer, ofte på kort varsel. Bærekraft er viktig for både deg som kunde og vi som leverandør, reparasjon og gjenbruk blir mer og mer viktig.

Typiske reparasjoner er:

 • Forsterking av løftepunkt
 • Reparasjon av rifter og skader
 • Reparasjon av flyt, bly eller kjetting
 • Skifte ut skadde seksjoner av en større duk
 • Vurdere kostnader for reparasjon kontra nytt produkt

Typiske service oppdrag:

 • Stramming av telt
 • Inspeksjon av utstyr
 • Tilpassing av utstyr som forautomater 
 • Sveising av PVC
 • Bistand til utsett av FVB, skjørt, presenninger etc. 

Montering
Korrekt montering er avgjørende for et godt sluttprodukt. Plany har egne montører som kan utføre jobben for deg. Vi monterer blant annet lystelt, hoppekanter og delevegger.

Kapasitet
Vi disponerer et 500 m² stort reparasjonslokale i Myklebustmyrane i Gursken. Her kan vi ta inn store presenninger for utbedring, reparasjon og funksjonsendring. Vi kan utføre både søm og sveising av PVC. Vi har gode desinfeksjonsrutiner.