Is-skjørt

Is-skjørt benyttes på lokaliteter som har utfordringer med nedising av utstyr. Is skjørtet bidrar til å reduserer nedising av ringen.

Skjørtet blir produsert av vår sterkeste PVC duk 1650 g/m2, denne har svært høy rivestyrke og tåler godt de ekstreme påkjenningen man får ved kulde.

Skjørtene produseres i standard størrelse 25m lang og 1m bred. Ved behov kan vi produsere andre størrelser.

Duken festes i topp med maljer. I bunn benytter vi nedlodding og løkker i PVC sik det blir en stabil innfesting.

Vi har funnet en god modell som fungerer i praksis!

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra deg.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Plany AS © 2022. All rights reserved.