Is-skjørt

isskjort

Is-skjørt benyttes på lokaliteter som har utfordringer med nedising av utstyr. Is skjørtet bidrar til å reduserer nedising av ringen.

Skjørtet blir produsert av vår sterkeste PVC duk 1650 g/m2, denne har svært høy rivestyrke og tåler godt de ekstreme påkjenningen man får ved kulde.

Skjørtene produseres i standard størrelse 25m lang og 1m bred. Ved behov kan vi produsere andre størrelser.

Duken festes i topp med maljer. I bunn benytter vi nedlodding og løkker i PVC sik det blir en stabil innfesting.

Vi har funnet en god modell som fungerer i praksis!