Rulleport

Rulleport

WITH UNIQUE ENERGY-ABSORBING QUALITIES 

This is the new generation of sturdy, cost-efficient door solutions. The doors have been specially developed for use in the offshore sector.

• Highly resistant to storms and waves
• Easy to operate
• Low noise level
• Resistant to icing. Wind and wave-resistant
• Reduces the need for maintenance, easy to repair on the open sea
• Cost-efficient and durable solution compared to metal doors
• For all weather conditions

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra dere.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Kontakt

Plany AS © 2021. All rights reserved.