Bjørøya chooses Plany Hvileskjul for Rognkjeks

–Fram til sommeren 2020 brukte vi hovedsakelig hvileskjul med en tynnere plasttype, men på siste utsett har vi gått over til Plany sine skjul av tjukk type, og har nå dekt opp 90 prosent av merdene våre med rognkjeksskjul fra Plany. I løpet av 2021 skal vi ha skjul fra Plany i resten av anleggene våre, sier lokalitetsleder Fredrik Dahle Klocke i oppdrettsselskapet Bjørøya. Planys salgssjef for akvakultur nord, Oddmund Grøttan, er godt fornøyd med å være leverandør av hvileskjul til en så anerkjent bruker av rognkjeks som Bjørøya. – I løpet av kort tid har Bjørøya blitt en betydelig kunde, og vi er svært stolte over at vi får levere mer rognkjekstare til Bjørøya også i 2021. Det er gledelig at Bjørøya velger kortreiste norskproduserte skjul som kan gjenvinnes, og som er laget av food grade materiale som ikke avgir farlige stoffer eller mikroplast, sier Oddmund Grøttan. Gode skjul – bedre fiskevelferd Lakselus er i dag en av de største utfordringene for økt vekst i havbruksnæringen. Bjørøya har siden oppstarten i 1982 tatt del i utviklingen, og har det siste tiåret hatt fullt fokus på biologisk lusebekjempelse med rensefisk i stor skala. De arbeider for å optimalisere bruken av rognkjeks til bekjempelse av lakselus, og for å øke kunnskapsnivået om denne arten. – Vi benytter fire tarepaneler i hver merd. Vi plasserer to og to paneler sammen (dobbeltskjul), og danner en avlusingskorridor imellom panelene, og dermed én avlusingskorridor på hver side av laksemerden. På et slikt dobbeltskjul tester vi nå en skyggeduk for å se om et mer skyggefullt skjul samler flere rognkjeks og laks i avlusningskorridoren, sier lokalitetsleder Fredrik Dahle Klocke. Plany er kjent for å produsere utstyr til bruk i den forebyggende lusekampen, deriblant fysiske barrierer som luseskjørt, men leverer også løsninger som hvileskjul, skyggeduker og ledeskjul som bidrar til at både oppdrettslaksen og rensefisken trives og oppholder seg i avlusningskorridoren lenger. Holdbarhet – Holdbarhet er viktig – da trives rognkjeksen også bedre, svarer Fredrik Dahle Klocke på spørsmål om hvilke egenskaper de var opptatt av når de valgte tarepaneler. – Holdbarhet i form av tykke og solide rognkjeksskjul. I tillegg til at det er vesentlig mindre jobb å sette ut og håndtere underveis. For at rensefisken skal trives i merden trenger de en plass å hvile. Hvileskjul er en kunstig tare som imiterer taren der rensefisken naturlig oppholder seg. Skjulene rengjøres ved at de løftes opp av sjøen og tørkes med jevne mellomrom. Hvileskjulene blir også vasket mellom hvert utsett. Mindre arbeid – Fram til i fjor sommer benyttet vi en type hvileskjul bestående av tynn plast. Vi valgte å gå over til Plany sine skjul hovedsakelig på grunn av at det er mye mindre arbeid med Plany sin løsning. Det gror mindre på taren – og holdbarheten er bedre enn den vi benyttet oss av tidligere. Vi har nå hatt Plany sine rognkjeksskjul i sjøen i flere måneder uten at vi har måttet ta de opp for tørking. Med de gamle måtte vi ta de opp og tørke de en gang i uken, sier Fredrik Dahle Klocke. Godt for lusespisere Bjørøya har satt seg som mål å bruke rognkjeks som avlusingsmetode. De har benyttet rognkjeks i over sju år, og ser rensefisk som en viktig del av en helhetlig bekjempelsesstrategi mot lakselus. Derfor jobber de for å legge best mulig til rette for rognkjeksen i merdene. – Hvis vi sammenligner oss med andre aktører og metoder i næringen ser vi at rognkjeksen gjør en veldig viktig jobb. Den sparer oss for mange avlusinger. For hver avlusing vi kan droppe så unngår vi å måtte sulte laksen i tre dager, vi unngår kostnadene ved avlusing, og vi unngår å stresse fisken unødig og eventuell dødelighet ved avlusing. –  Vi sjekker skjulene hver dag, og det sitter mye rognkjeks der, så det er ikke tvil om at rognkjeksen liker seg, sier Dahle Klocke. Rognkjeksen trives best i laksemerder med gode skjule- og hvilesteder av høy kvalitet og holdbarhet, og rognkjekstare i tjukk plast er en del av dette. De gir roligere bevegelse i sjøen og fisken et godt feste til underlaget, sier han. Forebyggende avlusningsmetode – Vi bruker rognkjeks som rensefisk og som forebyggende avlusningsmetode. Det gjør at vi kan utsette – eller unngå mekanisk avlusing. Det ser vi gode resultater av på flere lokaliteter. Rognkjeksen kan bidra til god kontroll over lusa – spesielt i den første halvdelen av produksjonsperioden i sjø. Med det kan vi utsette og redusere antall større avlusingsoperasjoner som kan ha negativ innvirkning både på fiskehelse, velferd og økonomi, sier FoU-leder Eskil Bendiksen i Bjørøya AS. – Vi ser at skjulene er stabile og solide – og de huser mye rognkjeks. Det er et tegn på preferanse av den type rognkjeksskjul. Vi ser også at rognkjeksen samles under der det er skyggeduk over skjulene, avslutter FoU-leder Eskil Bendiksen. Informasjon om rognkjekstare og avlusingskorridoren fra Plany Rognkjekstaren fra Plany leveres i panel eller enkle lengder med tarestokker. Det enkelte tareblad har en tykkelse på 1008 gram per kvadratmeter, og har en stivhet som gir en rolig bevegelse i sjøen. I perioder med sterk vannstrøm kan rognkjeksen plassere seg på innsiden av tarebladene for å hvile. Plany anbefaler at to paneler plasseres slik at de danner en avlusningskorridor. Med en skyggeduk som danner tak over avlusningskorridoren vil laksen bruke noe lengre tid gjennom korridoren, og en oppnår dermed et bedre resultat med rognkjeksen. Ledeskjul er også et produkt Plany leverer. Dette er en tareremse som leder rognkjeksen fra bunnen av nota til tarepanelene. Les mer her om våre hvileskjulledeskjul og skyggeduk. Foto:Fredrik Dahle Klocke, Bjørøya
Stikkord :
Del innlegg :