Produkt til verftsindustrien

Produkt til verftsindustrien

NEW AND WELL-TESTED SOLUTIONS

Plany has supplied ships and shipyards with tarpaulins and related equipment since 1964.  We tailor products to our customers’ needs and are happy to develop completely new solutions.

• Halls
• Replacement and repairs of plastic halls
• Doors
• Partition walls
• Protective covers
• Hoods
• Large tarpaulins
• Tarpaulin covers

Velkommen til å bli en problemløser sammen med oss. 

Vi ønsker og høre fra dere.

Har du spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.

Plany AS ble etablert i 1964 som seglmakerverksted, først og fremst som leverandør til skip og skipsindustri. I dag er de fleste av kundene våre fra marin og maritim sektor. De største markedene er havbruk, skips- og verftsindustri.

Kontakt

Plany AS © 2021. All rights reserved.