no
en

Akvakultur

Den beste verktøykassa i kampen mot lakselusa finn du hjå oss. Ta kontakt så kan vi sette saman den mest lønsame totalløysinga basert på dine behov. Plany sine fagfolk har samarbeidd tett med oppdrettarane sidan 1980-talet. Vi er ofte ute på merdane for å lytte og lære, tenkje høgt og teste ut nye idear. Våre produkt til marin sektor er difor av dei mest moderne og framtidsretta på marknaden. Fisken og anlegget ditt er i dei beste hender når du vel Plany.
PLANY Luseskjørt
PLANY Luseskjørt
Skjørtet reduserer effektivt påslaget av lakselus, og kan leverast med oksygineringsutstyr frå AGA.
LES MEIR
PLANY Ferskvannsbasseng
PLANY Ferskvannsbasseng
Bassenget sikrar rask tilgang på ferskvatn og bidreg til vesentleg kortare behandlingstid ved avlusing med ferskvatn eller ved AGD-utbrot.
LES MEIR
PLANY Avlusingspresenning
PLANY Avlusingspresenning
Ei vellukka avlusing krev god planlegging og utstyr du kan stole på. PLANY heilpresenning er ein kvalitetspresenning med gode tekniske løysingar.
LES MEIR
PLANY Desinfeksjonssystem
PLANY Desinfeksjonssystem
Sikrar trygg og enkel desinfeksjon av flytande installasjonar og reduserer spreiing av smitte mellom anlegga.
LES MEIR
PLANY Lusefilter
PLANY Lusefilter
Ved ombordbehandling av laks, vil prosessvatnet innehalde store mengder lakselus. Lusefilteret hindrar at lusa havnar i sjøen.
LES MEIR
PLANY Luxmeter
PLANY Luxmeter
Sikre optimal lysstyring i merdar og kar med PLANY Luxmeter.
LES MEIR
PLANY Lysstyringstelt
PLANY Lysstyringstelt
Presenningstelt for lysstyring av 100 % lystett duk tilpassa alle typar kar. Vi tilbyr komplette løysingar eller nye dukar til eksisterande reisverk.
LES MEIR
PLANY Rognkjekstare
PLANY Rognkjekstare
Kvileskjul for rognkjekse laga av miljøvenleg Food Grade materiale som ikkje forureinar havet. Rognkjekstaren er testa i sjø med gode resultat.
LES MEIR
Service og reparasjon
Service og reparasjon
Kva kan vi hjelpe deg med? Kontakt oss for råd, opplæring og reparasjon.
LES MEIR
Året ved merdane
Året ved merdane
Følg med i servicekalendaren og snakk med oss om god sesongberedskap, månad for månad.
LES MEIR